Meridian Media Evaluation :: Dnevno izvještavanje

Nađite nas na Facebook-u rss_2.gif

picture

Dnevno izvještavanje

Meridian putem dnevnog izvještavanja omogućava efikasniji, brži i pregledniji uvid u medijske objave na dnevnoj bazi ili dinamikom prema želji klijenta.

Dnevno izvještavanje sadrži kratak sažetak relevantnih medijskih objava s uključenim podacima prema odabiru klijenta. Sažeci se izrađuju na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Moguće je direktno povezivanje na objave uz isticanje najvažnijih tematika.

Forma i sadržaj potpuno su podložni promjenama prema potrebama i preferencijama pojedinog klijenta. Način dostave je putem maila.

Dnevno izvještavanje štedi vrijeme, olakšava i unificira interno prenošenje informacija o medijskim napisima, omogućava bolju organizaciju komunikacije i brže reagiranje ukaže li se potreba za to.